MARDİN MİDYAT İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

“İHTİYACIN VARSA AL, YOKSA AS PROJESİ”

Midyat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin düzenlemiş olduğu İhtiyacın Varsa AL, İhtiyacın Yoksa AS Projesi 22 Kasım 2018 tarihinde Midyat Barış ve Kardeşlik Parkı’da yapılacaktır.
“İHTİYACIN VARSA AL, YOKSA AS PROJESİ”

     Midyat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin düzenlemiş olduğu İhtiyacın Varsa AL, İhtiyacın Yoksa AS Projesi 22 Kasım 2018 tarihinde Midyat Barış ve Kardeşlik Parkı’da yapılacaktır.

   İhtiyacı olan vatandaşların istediği elbiseyi alabilecekleri, elinde kullanmadığı temiz elbisesi ve ayakkabıları olan vatandaşların da belirtilen tarihte elbise ve ayakkabıları getirmeleri şeklinde proje yürütülecektir.

    Herkesin katılımını rica ederiz.

Projenin Deyatları:

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

“İHTİYACIN VARSA AL, YOKSA AS PROJESİ”

 

MİDYAT MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

 

PROJENİN ADI: İhtiyacın Varsa Al, Yoksa As

 

AMAÇ: Genel Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarda öğrenim gören öğrencilerin; öğretmenleriyle birlikte Midyat İlçesi’nde ihtiyaç sahibi yoksul veya muhtaç durumdaki bireylere kullanılmayan, temiz, yeni ve kullanılabilir durumda olan kıyafet ve ayakkabı yardımı yaparak, toplumsal sorunların çözülmesinde, daha iyi yaşam koşullarının sağlanması ve geleceğe umutla bakabilecek toplum bireylerinin yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla belirli bir plan ve proje dahilinde yerel imkanlarla yapılmasıdır.

 

KAPSAM: 2018 - 2019 eğitim ve öğretim yılında Midyat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. ve 11. sınıf öğrencileri ve Midyat genelinde kıyafet ve ayakkabı yardımına ihtiyacı olan bireyleri kapsamaktadır.

 

DAYANAK: Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

HEDEFLER:

Bu proje ile öğrencilerin;

·                    Sahip oldukları millî, manevî, ahlaki, insanî ve kültürel değerleri geliştirmelerini,

·                    Yardımlaşma, ihtiyaç sahibine yardım etme, kardeşlik, merhamet, vicdan, birlik ve beraberlik duygularının güçlendirilmesi,

·                    Toplumda kalıcı gönül köprüleri kurmaları,  

·                    Sosyal becerilerinin ve kendilerine olan güvenlerinin geliştirilmesi,

·                    Sosyal ve kültürel alanda okulunu temsil etme bilinci kazandırılması,

·                    Ders dışı zamanlarını verimli geçirmelerinin sağlanması,

·                    Okula olan aidiyet duygularının güçlendirilmesi,

·                    Gerçek hayatta iş başı eğitimleri ile mesleki becerinin geliştirilmesi,

·                    Öğrencilerin sorumluluk bilincinin geliştirilmesi ve farkındalığın arttırılması,

·                    Yaşadıkları topluma ve paylaştıkları dünyaya sorumluluklarını bir takım içerisinde yerine getirebilmesi,

·                    Kişisel gayretlerini gerçekleştirmelerine olanak sağlama,

·                    Kendilerini gerçekleştirmelerini sağlamak,

·                    Ekip çalışmasının önemini kavrama

 

İhtiyaç sahibi yoksul veya muhtaç kişilerin;

·                    İncitilmeden, kalplerini kırmadan yardım edilmesi,

·                    Hayata tutunmalarına katkıda bulunulması,

·                    Gelece umutla bakabilmelerine katkıda bulunmak

 

 

Toplumda;

·                    Yardımlaşma, kardeşlik, merhamet, vicdan, birlik ve beraberlik duygularının geliştirilmesi suretiyle toplumsal duyarlılığın artırılması,

·                    Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinin tanıtılması,

·                    İsrafın önüne geçmek,

·                    Tasarrufun önemini vurgulamak,

·                    Öğrenci ve öğretmenlerimizin toplumla bütünleştirilmesi hedeflenmektedir.

Ayrıca öğrencilerin zamanlarını verimli geçirerek istenmeyen ortamlarda bulunmalarının veya yanlış arkadaşlıklar kurmalarının önlenmesi suretiyle uyuşturucu ve diğer zararlı maddeleri kullanmalarının engellenmesi, şiddete eğilim duyanların kontrol altına alınmasının sağlanması, okula olan aidiyetin, akademik ve sosyal başarılarının artırılması, okul devamsızlıklarının azaltılması ile öğrencilerdeyeni ilgi alanları oluşturulmasıhedeflenmiştir.

 

 

 

OKUL VE KURUMLARDA YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER

1-                 Projeyi organize etmek ve aksamadan yürütülmesini sağlamak amacıyla Sosyal Etkinlikler Kuruluna bağlı proje ekibi oluşturulacaktır.

 

 

 

SOSYAL ETKİNLİKLER KURULUNA BAĞLI OLARAK ÇALIŞACAK PROJE EKİBİMİZ

ÇETİN YARIŞ                                  MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖĞRET./OKUL MÜDÜRÜ

EBRU ULUSAL                              TARİH ÖĞRETMENİ/ OKUL MÜDÜR YARD.

SEZEN GÜMÜŞ                               HASTA VE YAŞLI HİZM. ÖĞRETMENİ

 

2-                 Proje ekibi, projenin okul çapında duyurulması ve öğrencilerden desteklerin alınmasına yönelik planlama yapılacak.

 

3-                 Proje ekibi, projede görev alan öğrencilerin eğitim kurumu içinde ve eğitim kurumu dışında gerçekleştirecekleri faaliyetlere yönelik planlamayı yaparak çalışma projelendirilip proje takvimi oluşturulacak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJE TAKVİMİ

 

 

Sorumlu Birim

Tarih

İş ve İşlemler

Okul Müdürlüğü

5 Ekim 2018 tarihine kadar

5 Ekim 2018 tarihine kadar proje ekibi oluşturuldu.

 

Okul Müdürlüğü

08 Ekim-26 Ekim 2018

Proje ekibince okulun alanlarına göre yapılabilecek iş ve işlemlerin hangi kulüp / toplum hizmeti kapsamında yapılacağı ile projede görev alacak öğretmenlerin, gönüllü öğrencilerin belirlenmesi, veli izinlerinin alınması, Projenin uygulanacağı yerin belirlenmesi

 

PROJEDE GÖREV ALAN ÖĞRETMENLER

ÇETİN YARIŞ                                           MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖĞRET./OKUL MÜDÜRÜ

EBRU ULUSAL                                       TARİH ÖĞRETMENİ/OKUL MÜDÜR YARD.

SEZEN GÜMÜŞ                                     HASTA VE YAŞLI HİZM. ÖĞRETMENİ

                                              

                       

 

 

 

 

 

 

PROJEDE GÖREV ALAN GÖNÜLLÜ ÖĞRENCİLER

 

10-E HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ

SEVE DOĞAN

 

10-E HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ

BAHAR ARBAĞ

 

10-F HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ

ABDULLAH AKYÜZ

 

11-A MUHASEBE VE FİNANSMAN

ADEM AKPINAR

 

11-B BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

İDRİS AĞIRMAN

 

11-C BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

 

 

11-D HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ

UMUT KAPLAN

HAMDİYE AĞIRMAN

NİZAMETTİN ACAR

 

11-E HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ

TUĞBA BİLGİÇ

 

 

 

 

 

 

Okul Müdürlüğü

22Ekim -26 Ekim 2018

Projelerin hazırlanması, değerlendirilmesi ve onaylanması

 

Okul Müdürlüğü

01Kasım-02 Kasım 2018

Projenin, projede görev alacak öğretmen ve gönüllü öğrencilerin (öğrenci kulüpleriyle birlikte) velilerin isimlerinin ve veli izin belgelerinin yer aldığı projenin il/ilçe onayına sunulması

 

VELİ İZİN BELGELERİ

Veli izin belgeleri proje ekinde sunulmuştur.

 

Okul Müdürlüğü

 

08 Kasım 2018

 

Projenin Midyat Barış ve Kardeşlik Parkı’nda yapılması

 

İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

02 Kasım -06 Kasım 2018

Onaylanan projelerin okul/kurum/il/ilçe müdürlüklerinin internet sayfalarından duyurulması

Proje kapsamında yapılacak etkinliklerin tanıtımların yapılması

 

PROJENİN İNTERNET SAYFASINDA DUYURULMASI

midyattml.meb.k12.tr adlı sitede duyuru yapılmıştır.

 

Okul Müdürlüğü

İl/İlçe MEM

18 Ocak 2019

 

Okul yönetimi ve Kaymakamlık/Valiliklerce Proje yürütücülerine (okul yönetimi, öğrenci, öğretmen, veli, muhtar vb.) ilgili mevzuatına göre mahalli imkânlarla KATILIM, BAŞARI VE TEŞEKKÜR BELGESİ verilmesi.

Bu işlemlerin okul/kurumlarda ve il/ilçe MEM’lerinde törenlerle yapılması.

Okul Müdürlüğü

16 Kasım-18 Ocak 2019

Etkinlikle ilgili verilerin e-Okul sistemi E-okul Sosyal Etkinlik Modülüne işlenmesi.

 

E-OKUL MODÜLÜNE BİLGİ GİRİŞİ

İlgili müdür yardımcıları tarafından yapılacaktır.

 

 

4-                 Projede görev alacak öğretmen ve öğrenci listeleri, veliler, işbirliğine gidilen sivil toplum kuruluşları, öğrencilerin taşınacağı araçların bilgileri, yardımın yapılacağı yerle ilgili bilgiler proje ile birlikte okul müdürlüğünün onayını aldıktan sonra il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayına sunulacaktır.

 

PROJEDE GÖEV ALAN ÖĞRETMENLERİN LİSTESİ

ÇETİN YARIŞ                                  MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖĞRET./OKUL MÜDÜRÜ

EBRU ULUSAL                              TARİH ÖĞRETMENİ/OKUL MÜDÜR YARD.

SEZEN GÜMÜŞ                               HASTA VE YAŞLI HİZM. ÖĞRETMENİ

 

 

 

PROJEDE GÖEV ALAN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ

10-E HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ

SEVE DOĞAN

 

10-E HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ

BAHAR ARBAĞ

 

10-F HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ

ABDULLAH AKYÜZ

 

11-A MUHASEBE VE FİNANSMAN

ADEM AKPINAR

 

11-B BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

İDRİS AĞIRMAN

 

11-C BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

 

 

11-D HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ

UMUT KAPLAN

HAMDİYE AĞIRMAN

NİZAMETTİN ACAR

 

11-E HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ

TUĞBA BİLGİÇ

 

PROJEDE GÖREV ALAN ÖĞRENCİ ve ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMENLERİN KENDİ ÖZEL ARAÇLARIYLA TAŞINACAKTIR.

           

 

 

5-                 Projeye katılacak olan öğrenci ve öğretmenlerin çalışma alanına geliş ve okula dönüşlerinin, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği hükümlerine göre yapılması sağlanacaktır.

 

 

6-                 Etkinlik kapsamında görev alacak öğrenciler gönüllülük esasına göre seçilecek ve velilerinden izin alınacaktır.

 

7-                 Proje ekibi gerektiğinde atölye ve meslek dersleri öğretmenleri, kurulda yer almayan diğer öğretmenler, öğrenciler, gönüllü veliler, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, esnaf ve sanatkârlar, oda ve borsa temsilcileri ile işbirliğine gidilebilecektir.

 

8-                 İlgili Kanunlar kapsamında İş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanan 10. ve 11. sınıf öğrencileri proje kapsamında okul dışındaki çalışma yerlerine götürülüp getirilirken ve çalışırken iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulacaktır.

 

9-                 Proje sonunda öğrencilerin gösterdiği performans ilgili derslerin proje/performans notlarından birisi olarak da verilebilecektir.

 

10-             Okul yönetimleri Proje kapsamında yapılan etkinlikleri, okul panoları ile okulda yapılan törenlerde ve okul internet sayfasında duyuracaklardır.

 

11-             Yapılan etkinliklerle ilgili bilgi/veriler (etkinlik/proje adı, etkinliğe katılan öğrenci ve öğretmenler)  e-okul sistemi e-okul sosyal etkinlik modülüne okul müdürlüklerince işlenecektir.

 

12-             Proje ekibi başarı belgesi verilecek öğrencileri belirleyerek eğitim kurumu müdürünün onayına sunacaktır.

 

13-             Projeye katılan öğrenci ve öğretmenler ilgili yönetmelik ve yönerge hükümlerine uygun olarak Katılım, Başarı ve Teşekkür Belgesi ile okul ve Valiliklerce mahalli imkânlarla ve ilgili mevzuatına göre ödüllendirilecektir.

 

14-             Öğrenci, veli ve öğretmenlere belgeleri ile varsa ödülleri eğitim öğretim dönem sonunda geniş katılımlı bir törende verilecektir.

 

15-             Toplum hizmeti çalışmalarıyla ilgili giderler, okul-aile birliği, gönüllü kişi, kurum veya kuruluşlarca yapılan aynî ve nakdî bağış yoluyla karşılanacak olup gelir-giderlerle ilgili iş ve işlemler okul aile birliği tarafından yürütülecektir.

 

16-             Proje etkinlikleriyle ilgili iş ve işlemler Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planına işlenecektir.

 

17-             Proje kapsamında yapılan çalışmalar Sosyal Etkinlik Dosyasında saklanacaktır.

 

 

İLÇE /İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE

YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER

 

1-                 Proje kapsamında düzenlenecek etkinliklere katılım sağlanması için İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri azami gayret gösterecek Projeden azami yarar sağlanması için gerekli önlemleri alacaklardır.

 

2-                 İl/İlçelerde mesleki ve teknik eğitimden sorumlu /müdür yardımcısı /şube müdürü Projenin halka duyurulmasında, denetiminde ve gerektiğinde destek amacıyla belediye, muhtarlar vb. sivil toplum kuruluşları işbirliğinde yürütülmesini sağlayıcı tedbirleri alacaklardır.

 

3-                 İhtiyaç sahibi yoksul veya muhtaç sayısının fazla olması halinde daha fazla kişinin yararlanabilmesi için valiliklerce çevresel faktörlerin devreye sokulması sağlanacaktır.

 

4-                 Projeye katılan öğrenci ve öğretmenler ilgili yönetmelik ve yönerge hükümlerine uygun olarak okul ve Valilikçe mahalli imkânlarla ve ilgili mevzuatına göre ödüllendirilmek üzere değerlendirilecektir.

 

5-                 Proje kapsamında yapılan etkinlikler törenlerde ve MEM internet sayfasından duyurularak diğer öğrencilerin de projelere katılması özendirilip teşvik edilecektir.

 

 

 

 

OKUL VE KURUMLARDA YAPILMASI MUHTEMEL / ÖRNEK KÜÇÜK ONARIM / ÖRNEK BİLGİLENDİRME ETKİNLİKLERİ

 

İhtiyaç sahibi yoksul veya muhtaç durumdaki kişilere yönelik yapılabilecek diğer faaliyet örnekleri:

ü  Burada yazılan faaliyetler dışında da proje ekibince belirlenerek onayı alınan faaliyetler yapılabilecektir.

 

Projede kullanılabilecek sloganlar;

ü    Meslek liseleri hayata dokunuyor...

ü    Meslek liseleri halkla buluşuyor…

ü    Meslek liseleri hayata değer katıyor...

ü    Meslek lisesi toplum el ele...

ü    Meslek liseliler mahallede...

ü    Geri dönüşümle ülkene katkı sağla…

ü    Eskiler geri dönsün…

 


 

 

PROJE ETKİNLİK TAKVİMİ

 

Sorumlu Birim

Tarih

İş ve İşlemler

İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

Onay tarihinden itibaren

Etkinliğin duyurulması

Okul Müdürlüğü

5 Ekim 2018 tarihine kadar

Cumhuriyet caddesi Hükümet Konağı 2.Kat Midyat/MARDİN - 0482462276104824627072

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.